Direttivo

Ruben Velatta President Ruben Velatta President

Corrado Valsesia Vice President Corrado Valsesia Vice President

Umberto Delzanno Director Umberto Delzanno Director